1. Közös rendelkezések A kiskereskedelmi szerződés akkor tekinthető megkötöttnek, amikor az eladó készpénzben vagy árukban vagy bármely más, az áruk kifizetését igazoló dokumentummal kiállítja a Vevőt. a megrendelés végrehajtása során a felhasználó / vevő elfogadja, hogy az eladó a szerződés végrehajtását harmadik félre bízhatja, miközben a teljesítésért felelős marad. a személyes adatokat csak egy adott személlyel kötött konkrét szerződés teljesítése céljából kapják meg, és azokat már nem használják fel, nem is beszélve az elosztásról. Az eladó weboldal látogatóval/felhasználóval/vevővel kötött szerződésének végrehajtását követően a személyes adatok törlésre kerülnek, nem pedig ott, ahol nem tárolják. 2. A Megállapodás célja 2.1 A jelen szerződés célja, hogy lehetővé tegye a felhasználó számára, hogy személyes, családi, háztartási és egyéb igényeit, amelyek nem kapcsolódnak a kereskedelmi tevékenységek végzéséhez, az online áruház katalógusában felsorolt áruk 2.2 Ez a szerződés a weboldalon bemutatott minden típusú árura és szolgáltatásra vonatkozik, amennyiben az ilyen leírással ellátott ajánlatok megtalálhatók az online áruház katalógusában. 2.3 A felhasználó / vevő kommunikációjának a call centerek üzemeltetőivel / menedzsereivel és más képviselőkkel a hagyományos erkölcs és a kommunikációs etikett elvein kell alapulnia. Szigorúan tilos cenzúrázatlan szavakat, átkot, sértő kifejezéseket, fenyegetéseket és zsarolásokat használni, függetlenül attól, hogy milyen formában és kinek címezték őket. 3. Áruk és megrendelés 3.1 az eladó biztosítja az áruk jelenlétét a raktárban, amelyet a helyszínen jeleznek. A kísérő áruk fotói egyszerű illusztrációk, amelyek eltérhetnek az áruk tényleges megjelenésétől. A kísérő elemek leírása / jellemzői nem teljesek, és elírásokat is tartalmazhatnak. 3.3 a teljesen vagy részben előre fizetett megrendelés lemondása esetén a törölt áruk értékét az eladónak visszaadják a vevőnek a tétel kifizetésének módjával. 3.4 a vevő megrendelését a webhelyen a "pénztárgép" cím alatt meghatározott feltételek szerint adják ki"» 3.5 a vevő teljes mértékben felelős a helytelen információk nyújtásáért, ami azt eredményezte, hogy az eladó nem képes megfelelően teljesíteni a vevővel szembeni kötelezettségeit. 4. Rendelési szállítás 4.1 a Vevő a megrendelés megerősítésekor megállapodhat a Vevő által az adott szállítási időpontok oldalán a weboldalon felsorolt módszerekről, valamint az áruk hozzávetőleges szállítási feltételeiről. 4.3 a szállítás késedelme olyan előre nem látható körülmények miatt lehetséges, amelyek nem az eladó hibái. 4.4 a megrendelést a vevő vagy a kedvezményezett (a továbbiakban: a Vevő és a harmadik fél"címzett") megbízásában megjelölt harmadik felek részére kézbesítjük. Abban az esetben, ha a megrendelést nem lehet készpénzben kiszámítani, a fenti személyek által, a megrendelés annak a személynek tulajdonítható, aki információt tud adni a megrendelésről (indulási szám és / vagy a címzett neve), valamint teljes egészében kifizeti a foglalás árát a megrendelést kézbesítő személynek. 4.5 az áruk véletlen megsemmisítésének vagy véletlen károsodásának kockázata a feltételek kézbesítésének pillanatától a Vevőnek kerül átadásra, amelyet a megrendelés címzettje a megrendelés kézbesítését igazoló dokumentumokban aláír. A megrendelés elmulasztása esetén az eladó visszatéríti a vevőnek a vevő előre fizetett megrendelésének költségeit, valamint a kézbesítést teljes egészében, miután megkapta a megrendelés elvesztését igazoló átvételi elismervényt. 5. Áruk kifizetése 5.1 az online boltban értékesített áruk ára Cseh pénznemben kerül bemutatásra 5.2 a termékek ára az oldalon található. A Vevő által megrendelt termékek árának helytelen bevitele esetén az eladó tájékoztatja a Vevőt a megrendelés visszaigazolásáról a megadott áron vagy a megrendelés törléséről. 6. Áruk és készpénz visszaszolgáltatása 6.1 A vevőnek joga van a megrendelt árut bármikor megtagadni, mielőtt megkapja, majd az árut - 14 napon belül . A jó minőségű áruk visszaküldése abban az esetben lehetséges, ha az áruk típusa, a fogyasztói tulajdonságok, valamint az említett áruk vásárlásának tényét és feltételeit igazoló dokumentum megmarad. 6.2 amikor a vevő megtagadja az árut. Az eladó visszatéríti neki a helyreállított áruk költségeit, kivéve az eladó által a helyreállított áruk vevő általi szállításával kapcsolatos költségeket az eladó raktárában a helyreállított áruk kézhezvételétől számított 10 napon belül. 6.3 ha a vevő visszavonásakor, mint például az áruk nem értékesíthetők az eladónak, a vevőnek joga van megtagadni a Szerződés teljesítését, és követelni az említett tételért fizetett pénz visszatérítését. Az eladó köteles a visszaküldött árukért fizetett összeget az áru visszaküldésének napjától számított 10 napon belül visszaküldeni. 6.4 A cikk megjelenését, teljességét, valamint a teljes megrendelés teljességét a címzettnek az áru kiszállításakor ellenőriznie kell. 6.5 a visszatérítések a bankkártyán vagy postai átutalással fizetett áruk értékének visszatérítésével történnek.